หมอดูทุกสำนักฟันธง! 2 ราศีดีรับสงกรานต์ รวยได้จับเงินก้อนใหญ่

วันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิด 2 ราศี ที่ในช่วงนี้จะหมดเคราะห์หมดภัย ซึ่งหมอดูชื่อดัง ได้มาเปิดเผยเรื่องราวข่าวดีว่า ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะดวงดี ในช่วงสงกรานต์หน้าร้อน จะหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย กิจการงานต่าง ๆ จะเริ่มประสบความสำเร็จ มีแต่ความเจริญก้าวหน้าผ่านเข้ามา ราศีนั้นก็คือ…

1. ราศีกรกฎราศีที่ดวงดีรับสงกรานต์หรือวันปีใหม่ก็คือ “กรกฎ” (หรือผู้เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ค.-16 ส.ค.) อ.คฑา ชินบัญชร ย้ำว่าราศีนี้จะมีผู้ใหญ่ส่งเสริม การงานก้าวหน้า มีโชคการเงิน ทำบุญช่วยเด็กกำพร้า ด้อยโอกาส สวดบารมี 30 ทัศน์ จะเสริมดวงชะตาให้โชคดียิ่งขึ้นไป เก็บไว้เลย ราศีคุณต้องรีบท่องคาถาบทด้านล่างนี้ จะได้หมดเคราะห์ที่กำลังจะเจอ

2. ราศีพิจิก อ.ชื่อดังบอกอีกว่า ราศีที่ 2 ที่จะดวงดีในช่วงเดือนเมษายนนี้ ได้แก่ “พิจิก” (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-14 ธ.ค.) ราศีนี้จะมีช่องทางงานใหม่ การลงทุน ธุรกิจต่างประเทศ ดีเลิศ ที่โสด พบรักจากการเดินทาง ติดต่องาน ที่มีคู่ จะได้บ้าน ที่อยู่อาศัย ทำบุญทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สวดโมระปริตร เสริมดวงชะตา ให้ยิ่งดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เก็บไว้เลย ราศีคุณต้องรีบท่องคาถาบทด้านล่างนี้ จะได้หมดเคราะห์ที่กำลังจะเจอ

คาถาบารมี ๓๐ ทัศ ทานะปาระมี สัมปันโน, ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน, ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯสีละปาระมี สัมปันโน, สีละอุปะปาระมี สัมปันโน, สีละปะระมัตถะปารมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯเนกขัมมะปาระมี สัมปันโน, เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน, เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯปัญญาปาระมี สัมปันโน, ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน, ปัญญา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯวิริยะปาระมี สัมปันโน, วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน, วิริยะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯขันตีปาระมี สัมปันโน, ขันตีอุปะปาระมี สัมปันโน, ขันตี ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯสัจจะปาระมี สัมปันโน, สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน, สัจจะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา

มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯอะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

เมตตา ปาระมี สัมปันโน, เมตตา อุปะปาระมี สัมปันโน, เมตตา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯอุเปกขาปาระมี สัมปันโน, อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน, อุเปกขาปะระมัตถะปารมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯทะสะปาระมี สัมปันโน, ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน, ทะสะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯพุทธัง สะระณัง คัจฉามิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ

บทสวด โมระปะริตตัง อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสังตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเมเต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยานะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยาอิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุนะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยานะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

You May Also Like