อังสะรัดรูปไปมั๊ย?

คำถามสั้นๆ เพื่อนคิดว่า อังสะรัดรูปไปไหม?

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *