ไม่เหลืออะไรแล้ว เปิดคลิปนาทีดินสไลด์ ร้านพังต่อหน้าต่อตา เจ้าของร้านได้แค่ยืนมอง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด จากกรณีที่ฝนตกลงหนักอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันนานกว่า 1 สัปดาห์ ส่งผลทำให้สันเขาหลายแห่งเกิดการอุ้มน้ำไว้จำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและร้านกาแฟ โดยมีร้านขายของชำบางส่วน และบางส่วนก็ใช้เป็นที่อยู่อศัย โดยจุดเกิดเหตุเป็นไหล่เขาที่มีความลาดชันฝนที่ตกจำนวนมากอาจทำให้ดินอ่อนตัวประกอบกับบ้านและร้านค้ามีความหนักจนเป็นสาเหตุให้เกิดการสไลด์ดังกล่าว

หมดกันสร้างมากับมือ

พังต่อหน้าต่อตา

น่ากลัวมาก

พังทั้งหลัง

ภัยธรรมชาติ

ไม่มีใครอยากให้เกิด

คลิป

ขอบคุณ เจ้าของร้านลักษณ์ภูชี้ฟ้า

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *